Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους σταθμούς μέσω της ιστοσελίδας ενώ μπορεί να πάρει αναφορές σε πίνακες ή γραφικές παραστάσεις

Βοηθητικά εργαλεία Service:

* Πρόσβαση στους σταθμούς μέσω της ιστοσελίδας (Remote Control).

* Εμφάνιση διαγνωστικών παραμέτρων των αναλυτών.

* Δυναμική αναπαράσταση σφαλμάτων αναλυτών.

Διαθέσιμες αναφορές:

* Αναφορές σταθμού – Ημερήσιες, Εβδομαδιαίες , Μηνιαίες, Περιοδικές.

* Αναφορές ενός ρύπου σε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς.

* Αναφορές δεικτών - ρύπανσης, δυσφορίας, αίσθηση ψύχους κ.ά.

* Αναφορές βαθμονομήσεων.

* Αναφορές σφαλμάτων.

Δυναμικές αναφορές:

* Τρέχουσες μετρήσεις ενός ή και περισσότερων σταθμών.

* Τελευταία λήψη δεδομένων για κάθε σταθμό.

* Δυναμικός χάρτης με τις θέσεις των σταθμών και τις τιμές του δείκτη ρύπανσης.

* Δυναμικός χάρτης με τις θέσεις των σταθμών και τα διανύσματα του ανέμου.

* Δυναμική αναπαράσταση περιβαλλοντικών δεικτών.

* Δυναμική αναπαράσταση μετεωρολογικών παραμέτρων.

Ανάλυση:

* Ροδοδιάγραμμα ανέμου.

* Ροδοδιάγραμμα ρύπανσης.

* Ημερήσιο διάγραμμα διανυσμάτων ανέμου μαζί με το ρύπο.

* Ομαδικό γράφημα ρύπου σε όλους τους σταθμούς.

* Γράφημα ρύπου με το Εθνικό όριο.

* Συγκριτικό γράφημα παραμέτρων σε δύο σταθμούς.

* Εξαγωγή δεδομένων σε xml,xls,pdf format.