Η διαχείρηση του site σας γίνεται με πρόγραμμα από τον υπολογιστή σας.

Μέσω του προγράμματος διαχείρησης γίνεται των αποστολή δεδομένων στο internet, ενώ οι τεχνικοί των σταθμών μπορούν να εισάγουν αναφορές κατάστασης των σταθμών.

Οι αναφορές και τα δεδομένα σταθμού (τρέχοντα δεδομένα, ιστορικά δεδομένα, δυναμικές γραφικές παραστάσεις και αναφορές κατάστασης σταθμών) μπορούν να είναι προσβάσιμες στο κοινό ή για το καθένα από αυτά να δωθεί πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδωτημένους χρήστες.

Image